Chương trình Bằng kép

Chương trình kết hợp và cấp song bằng từ Đại học VERN và các đại học đối tác từ Thuỵ Sĩ, Pháp và Anh Quốc.
https://croatia.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/img-schedule.jpg

Trách nhiệm miễn trừ

VERN' và đối tác đảm bảo hợp luật, minh bạch thông tin cung cấp cũng như chống truyền thông sai sự thật. Học viên được khuyến khích tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi đăng ký.
Các lưu ý
 • Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. VERN’ và đại học đối tác không áp dụng hệ thống đào tạo dành cho các chương trình được giảng dạy bằng tiếng địa phương.
 • Bằng do Université Libérale de Paris (Paris-U)/Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) và VERN’ cấp thuộc nhóm văn bằng của Đại học tư thục (private degrees). Văn bằng của Université Libérale de Paris (Paris-U)/Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) và VERN’ không thuộc hệ thống giáo dục công lập, không thuộc chính phủ, không do chính phủ cấp và không được hưởng các chính sách trợ cấp từ chính phủ.
 • Đây không phải là chương trình liên kết tại Việt Nam, cũng không phải chương trình quốc tế nhưng dạy bằng tiếng Việt.
 • Không có bất kỳ giảng viên địa phương nào tham gia vào công tác giảng dạy. Hoạt động tại địa phương chỉ là hoạt động hỗ trợ học thuật.
 • Toàn bộ hoạt động hỗ trợ của đối tác tại Việt Nam chỉ mang tính hỗ trợ, không đào tạo thay thế cho giảng viên quốc tế của VERN’ và các đại học đối tác, không can thiệp vào tính toàn vẹn của chương trình, không can thiệp vào kết quả đào tạo cũng như không có quyền thực hiện các chế định thuộc thẩm quyền Đại học của Université Libérale de Paris (Paris-U)/Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) và VERN’.
 • Chính sách trợ phí và học bổng (nếu có) có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không báo trước.
 •  
Trách nhiệm miễn trừ
 • VERN’, Université Libérale de Paris (Paris-U), Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) và các đối tác không đảm bảo đăng ký học là sẽ ra trường, sẽ tốt nghiệp và sẽ nhận bằng cấp. VERN’ và Université Libérale de Paris, Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) và các đối tác chỉ cấp bằng và công nhận kết quả học tập nếu học viên đáp ứng đầy đủ và hoàn tất các yêu cầu về học thuật, quy chế tài chính, kỷ luật học tập và các quy định khác.
 • Trong trường hợp vi phạm cam kết, tự ý vắng mặt, tự ý không tiếp tục chương trình, VERN’ và Université Libérale de Paris (Paris-U)/Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) có quyền từ chối tiếp nhận, từ chối hỗ trợ, huỷ bỏ tư cách học viên và không bồi hoàn chi phí, học phí.
 • Université Libérale de Paris (Paris-U)/Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) không đảm bảo bằng cấp được tiếp nhận bởi bên thứ ba. Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận phụ thuộc vào chủ quan của đơn vị tiếp nhận.
 • VERN’ và Université Libérale de Paris (Paris-U)/Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) không đảm bảo sau khi ra trường người học sẽ tăng lương, sẽ thăng tiến, sẽ thăng chức, sẽ được tiếp nhận vào vị trí mới, chỗ làm mới.
 • Mặc dù có các quy định công nhận chéo, công nhận tương đương về bằng cấp nhưng tại mỗi quốc gia, tại mỗi tổ chức, tại mỗi đơn vị có quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận, công nhận hay không công nhận bằng cấp của riêng mình. VERN’ và Université Libérale de Paris (Paris-U)/Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) không đảm bảo việc công nhận bằng cấp một cách mặc nhiên trong quá trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm… của Université Libérale de Paris (Paris-U), Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) và các trường đối tác. VERN’, Université Libérale de Paris, Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) và các đối tác cũng không đảm bảo, không hỗ trợ quy trình công nhận bằng cấp tương đương (nếu có).
 • VERN’ và Université Libérale de Paris (Paris-U),Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) không đảm bảo, không cam kết người học sẽ có cơ hội định cư, việc làm tại nước ngoài, sẽ có giấy phép làm việc, giấy phép giảng dạy, giấy phép chuyên gia tại Pháp, Châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
 • VERN’ và Université Libérale de Paris (Paris-U), Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI) hỗ trợ tối đa nhưng không đảm bảo sinh viên đạt 100% visa du học (trong trường hợp du học toàn thời gian) hoặc visa Châu Âu (để tham gia lễ tốt nghiệp tại Pháp và/ hoặc Châu Âu) nếu không đạt yêu cầu của nước sở tại và cơ quan có thẩm quyền trong cấp, phê duyệt quyền xuất nhập cảnh, quyền di chuyển và di trú.
https://croatia.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/img-schedule.jpg

From concept
to creation

You've come to the right place. Enter your email address and get construction inspiration, trending solutions and project tips delivered straight to your inbox.

  Học phí và Trợ phí Thạc sĩ

  Trợ phí tối thiểu 88% so với học song bằng tại Châu Âu.
  Học phí gốc
  Paris-U
  Học phí gốc
  • Phí đăng ký: €400
  • Học phí: €19,000
  • Hỗ trợ địa phương: €1,000
  • Ebooks: €2,000
  • Tutor cho từng môn học: €1,500
  • Hướng dẫn Capstone Projects: €500
  Học phí gốc
  VERN'
  Học phí gốc
  • Phí đăng ký: €250
  • Học phí: €12,000
  • Hỗ trợ địa phương: €1,000
  • Ebooks: €2,000
  • Tutor cho từng môn học: €1,500
  • Hướng dẫn Capstone Projects: €500
  Trợ phí tối thiểu 88%
  Việt Nam
  Trợ phí tối thiểu 88%
  • Phí đăng ký: €100
  • Học phí: €4,900
  • Hỗ trợ địa phương: €0
  • Ebooks: €0
  • Tutor cho từng môn học: €0
  • Hướng dẫn Capstone Projects: €0

  Học phí và Trợ phí Tiến sĩ

  Trợ phí tối thiểu 85% so với học song bằng tại Châu Âu.
  Học phí gốc
  Paris-U
  Học phí gốc
  • Phí đăng ký: €400
  • Học phí: €38,000
  • Hỗ trợ địa phương: €1,000
  • Ebooks & bài giảng các môn Tiến sĩ chuyên ngành: €3,000
  • Workshop hướng dẫn nghiên cứu, bố trí giảng viên hướng dẫn quốc tế: €3,500
  • Hướng dẫn đăng bài trên ISI/SCOPUS: €2,000
  Học phí gốc
  VERN'
  Học phí gốc
  • Phí đăng ký: €250
  • Học phí: €18,000
  • Hỗ trợ địa phương: €1,000
  • Ebooks & bài giảng các môn Tiến sĩ chuyên ngành: €2,000
  • Workshop hướng dẫn nghiên cứu, bố trí giảng viên hướng dẫn quốc tế: €2,000
  Trợ phí tối thiểu 85%
  Việt Nam
  Trợ phí tối thiểu 85%
  • Phí đăng ký: €200
  • Học phí: €10,800
  • Hỗ trợ địa phương: €0
  • Ebooks & bài giảng các môn Tiến sĩ chuyên ngành: €0
  • Workshop hướng dẫn nghiên cứu, bố trí giảng viên hướng dẫn quốc tế: €0
  • Hướng dẫn đăng bài trên ISI/SCOPUS: €0