Nộp hồ sơ xét học bổng & trợ phí

1. Tìm hiểu chương trình phù hợp

Nhấn vào Link của các chương trình dưới đây để có thông tin chi tiết.

2. Liên hệ tư vấn để có thông tin

Liên hệ bộ phận tư vấn để nhận thông tin chi tiết, các yêu cầu trợ phí.

3. Nộp hồ sơ trực tuyến hoặc email

Nộp hồ sơ theo hướng dẫn qua email hoặc tại phần nộp hồ sơ trực tuyến.

4. Nhận kết qủa xét trợ phí

Đại diện VERN sẽ liên hệ để hướng dẫn đánh giá và công nhận trợ phí.

Trợ phí
tối thiểu 80%

Song bằng
Chương trình cấp 2 bằng độc lập từ VERN và các đại học đối tác
Kiểm định
VERN được công nhận bởi Bộ giáo dục Croatia, đạt kiểm định quốc gia và quốc tế.
Hỗ trợ học thuật
Hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ Viện MBA giúp vượt qua các rào cản.
Đại học tốt nhất
VERN là một trong những đại học tốt nhất Croatia và đạt siêu thương hiệu về giáo dục.