Đối tác cấp song bằng

Đối tác triển khai chương trình và cấp song bằng với VERN là các đại học uy tín và được kiểm định toàn diện tại Châu Âu.

Viện đại học tư thục đầu tiên tại Zug, Switzerland.

Đại học Khai phóng đầu tiên dành cho sau đại học.

https://croatia.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/img-people-03.jpg

London Academy of Sciences

Vương quốc Anh

Đơn vị đầu tiên triển khai APEL.Q – chuyển đổi kinh nghiệm thành văn bằng

Trợ phí tối thiểu 80% chương trình bằng kép

VERN’ Graduate student of Film and Television Directing and Production.

https://croatia.edu.vn/wp-content/uploads/2023/07/kevin.jpg
KEVIN MAINENTI
Directing and production

Željko graduated from VERN’s undergraduate study of Entrepreneurship Economics.

https://croatia.edu.vn/wp-content/uploads/2023/07/Zeljko_Krynaric.jpg
ŽELJKO KRIZMANIĆ
Head of BIRD Incubator

This is a great recognition for Croatia, CRANE and me personally.

https://croatia.edu.vn/wp-content/uploads/2023/07/Davorin-Stetner2.jpg
DAVORIN ŠTETNER
BOD of European Business Angels

VERN student of Journalism and join at the largest commercial TV station in Croatia, NOVA TV

https://croatia.edu.vn/wp-content/uploads/2023/07/beber.jpg
DOMINIK BEBER
Best editor-in-chief under 30

Liên hệ VERN'

Hãy để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn.

    https://croatia.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/img-form.jpg